Algemene voorwaarden

– Komt u naar onze praktijk, neemt u dan een handdoek mee. Mocht uw klacht door ons behandeld kunnen worden, dan is het voor u prettig om op te liggen.

– Het is verstandig om goed op te hoogte te zijn van de polis van uw zorgverzekeraar.
Als u weet hoe u verzekerd bent, weet u ook wat de behandeling u uiteindelijk gaat kosten. Wij kunnen niet in de gaten houden in hoeverre uw vergoeding verbruikt wordt. Wel noteren we de behandelingen bij op de afsprakenkaart, zodat u dit bij kunt houden.

– Indien u niet aanvullend verzekerd bent dan verzoeken wij u bij de balie uw factuur na uw behandeling te voldoen per pinbetaling.

– Wanneer u komt voor de Fit for Life revalidatie training, kunt u deze “betalen” via onze 10-ritten kaart. Deze kaart is maximaal drie maanden geldig na datum van eerste training, vermeldt op de desbetreffende kaart.

– Verhindering:
Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt persoonlijk bij u in rekening gebracht. De zorgverzekeraar is voor verhindering niet aansprakelijk en wij kunnen deze verloren zitting niet indienen bij de zorgverzekeraar. Hiervoor krijgt u een nota van de praktijk à € 27,- voor een gemiste zitting fysiotherapie, en à € 40,- voor een gemiste zitting manueel therapie

– Bij binnenkomst kunt u in de wachtruimte plaats nemen. De therapeut komt u halen als u aan de beurt bent.
Wanneer een zitting uitloopt dan wordt dit bij u gemeld. Dit zal niet langer duren dan 10 minuten, en heeft geen effect op uw behandelduur.

– Neemt u persoonlijke eigendommen mee de behandelkamer in. De praktijk is niet verantwoordelijk voor wat u ophangt in de wachtruimte en onverhoopt zoek raakt.

– In de sportzaal bent U ten alle tijden onder begeleiding. Vrij sporten zonder toezicht van de fysiotherapeut of medisch fitnessinstructeur is niet de bedoeling.
Wanneer uw behandeling bestaat uit actief revalideren dan is het mogelijk dat een tweede cliënt gelijktijdig bezig is met revalidatie.
Uiteraard zoeken we naar de beste constructie, zodat u voldoende begeleiding krijgt.

– Ook voor het sporten is een apart handdoekje prettig. Voor uzelf en voor de apparatuur.

Klachten

Is  er een conflict ontstaan in de relatie met de fysiotherapeut of medisch fitness instructeur dan proberen wij dit doorgaans eerst onderling op te lossen.
Via een gesprek, telefonisch of schriftelijk leggen we de essentie van het probleem vast en zoeken we naar een geschikte oplossing voor beide partijen. Eventueel kunnen we een onafhankelijke derde inschakelen om te bemiddelen.

De praktijk heeft hiervoor een folder met daarin vermeld hoe hier verder mee om te gaan. Deze is op te halen in de praktijk.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.

WGBO:

Er zijn vele rechten en plichten aan het verlenen van zorg. Deze kunt u terugvinden op:
https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo