Medische training en Revalidatie

Bewegen is medicijn.

De laatste jaren is er een geleidelijke verschuiving aan het plaats vinden, waarbij het accent in de Fysiotherapie meer en meer komt te liggen op bewegen. MF-ParaMed ondersteunt deze gedachte van harte. Geen enkele fysiotherapeut kan verbetering van kracht, lenigheid, en/of uithoudingsvermogen brengen, zonder dat u in beweging komt.

Als praktijk zijn we hierop ingericht. We hebben alle mogelijkheden in huis om samen met u te werken aan uw persoonlijke doelen. Of dit nu is op het gebied van verminderde conditie, vanwege rug-/heup-/knie problemen, of vanwege chronische aandoeningen als Diabetes Mellitus, samen met u kunnen we u hieraan gaan werken.