Manuele Therapie volgens het Maitland Concept

Manuele Therapie volgens het Maitland Concept

Geoff Maitland (1924 – 2010) was een Australische fysiotherapeut, die het vak bijna tot kunst heeft verheven. Zijn vorm van hypothetico-deductief redeneren heeft geleid tot een zeer effectieve vorm van therapie. Het Maitland Manueel Therapie Concept streeft naar een heel specifiek denkproces  waarbij continue evaluatie een belangrijk onderdeel is van het onderzoek. Het is belangrijk om te weten wanneer, waarom, en hoe een techniek gebruikt moet worden om ingesleten patronen in een situatie te veranderen. Het doel van diagnostiek en behandeling door de Maitland therapeut is niet simpelweg het toepassen van technieken. Van de ‘Maitland’ geschoolde therapeut mag worden verwacht dat hij/zij de technieken kan aanpassen aan de unieke situatie van de patiënt.

Voor meer informatie, zie: https://www.imta.ch/en/the-maitland-concept/