Vergoedingen door de zorgverzekeraar of niet…

Zorgverzekeraars, zorgvergoedingen, zorgovereenkomsten, wel of geen getekende contracten, etc.

De tijd van het jaar waarop iedereen de zorgverzekeringen weer kon doorlopen en beoordelen of er wat extra verzekerd moet worden of dat het wellicht minder kan, die is voorbij.

Het is goed om te weten dat de Fysiotherapie en Manueel Therapie bij onze praktijk gewoon valt onder de dekking van uw zorgverzekeraar.

Wel is de praktijk bezig met onderhandelingen om een aantal voorwaarden meer af te stellen naar de praktijk en ten gunste van u als verzekerde, maar concrete stappen zijn er nog niet gemaakt. Zodra die er zijn leest u dat hier.

Met andere woorden: ook in 2024 kunt u gewoon bij ons terecht voor Fysiotherapie, Manueel Therapie, en Revalidatie, waarbij uw zorgverzekeraar de kosten zal dekken mits deze binnen uw aanvullende verzekering vallen.

Valt uw zorgvraag onder de dekking van uw verzekering? Dat is nog niet zo maar uitgemaakt!
Stel de volgende situatie: u bent onfortuinlijk door uw rug gegaan, het is in uw nek geschoten, u heeft uw enkel verzwikt, een verstuikte knie opgelopen, u bent door uw rug gegaan, of u heeft de pols gekneusd: hiervoor krijgt u van uw zorgverzekeraar vergoeding voor uw behandeling bij onze collega’s naar gelang de keuze van uw aanvullende verzekering.

Heeft u een operatie ondergaan, dan is het goed om de kleine lettertjes erbij te zoeken en met een loep te gaan lezen want ze zijn niet gemakkelijk te vinden en best onoverzichtelijk.
Om een kort verhaal van uw zorgverzekeraar lang te maken, het werkt als volgt:

Wordt u binnenkort geopereerd en dient u voorafgaand te trainen om uw fysieke gestel in orde te maken? Of heeft u een verwijzing voor artrose aan heup of knie?
Dan wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering.
Wat zijn de addertjes:
– pré-operatief: de aanvullende verzekering levert (bijna altijd) een beperkte dekking, dus u krijgt vergoed “tot het potje op is”.
– artrose vergoeding: dit is een nieuw en speciaal potje van uw zorgverzekeraar ten behoeve van knie- en heupartrose, en verloopt direct uit de basisverzekering. Daar wordt het verplichte eigen risico onder verrekend! U kunt dan 12 sessies (dus eens per week voor 12 weken lang, of tweemaal per week voor zes weken) lang met ons gaan werken aan herstel van uw klachten. Wanneer u hiervoor komt, betaalt u in ieder geval € 385,-.
Heeft u het eigen risico vrijwillig verhoogd (dan kan tot maximaal € 885,-), dan wordt een deel van de kosten ook daaronder verrekend.

Dient u na de operatie te revalideren dan kunt u uiteraard bij ons terecht en dan worden deze kosten ook door uw zorgverzekeraar vergoed, maar ditmaal eerst vanuit de aanvullende verzekering en daarna (gelimiteerd) vanuit de basis verzekering.

Want zijn nu de addertjes:
– de eerste 20 behandelingen worden door uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Heeft u in uw aanvullende verzekering bv. maar recht op 8, 9, of 10 behandelingen, dan worden de overige behandelingen bij u in rekening gebracht tot de 20ste. Daarna vervolgt de vergoeding uit de basisverzekering.
– Net als hierboven beschreven: wanneer u vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering, betaalt u kosten van het eigen risico.

De vergoedingsstroom bij andere klachten, bijvoorbeeld een Frozen Shoulder is vergelijkbaar met die van een operatie (alleen wordt u dan meestal niet geopereerd): de eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed (mits voldoende dekking). Vanaf de 21e zitting tot een jaar na begin van de therapie komt de vergoeding uit de basisverzekering. En uiteraard zit daar wel weer verrekening van het eigen risico op.

Het laatste addertje: let op wanneer u in november/december hieraan begint, want er vindt dan mogelijk over beide jaren verrekening van het eigen risico plaats!

Voor meer informatie daarover (want het is echt complexe materie!) neem gerust contact met ons op.