Netwerk Schouder

Kennis en kunde binnen de fysiotherapie neemt toe. Van oorsprong was de fysiotherapeut een generalist van het houding- en bewegingsapparaat. Nu is er zoveel bekend over sommige gewrichten/spieren/regio’s, dat we dit niet meer als een generalist kunnen zien. Binnen onze praktijk heeft Dick Bruin zich ontwikkeld tot schouder specialist, en is hiermee onlangs toegetreden tot het Netwerk Schouder.

Het Netwerk Schouder draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als schouderspecialist. Vanuit dit netwerk wordt gewerkt aan verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen en er worden cursussen/workshops georganiseerd door/voor fysiotherapeuten om vakinhoudelijk afstemming te vinden en gemakkelijk in contact te komen met andere professionals in de ‘schouder’zorg, zoals de orthopedisch chirurgen van het NWZ.