Manuele Fysiotherapie

Manuele fysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie waarbij de combinatie van fysiotherapie en manueel therapie met specialistische kennis over bewegen van gewrichten, specifiek van de wervelkolom, spieren, en pijn, effectief is in het herstel van ons bewegend functioneren. Manuele therapie heeft doorgaans sneller effect op specifieke lichamelijke klachten dan alleen fysiotherapie.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten door uw Zorgverzekeraar vergoedt.
Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, dan gelden de volgende prijzen:

Dienst Code Prijs in €
Zitting Fysiotherapie 1000 33,50
Zitting Manueel Therapie 1200 47,25
Toeslag voor behandeling aan huis 1001 12,50
Eenmalig consult Fysiotherapie/manueel therapie 1400 57,75
Niet-nagekomen afspraak Rev 4

Rev 5

28,35

42,-

Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing huisarts 1864 57,25
Intake en onderzoek, met verwijzing huisarts 1870 44,50

 

Manuele Therapie volgens het Maitland Concept

Geoff Maitland (1924 – 2010) was een Australische fysiotherapeut, die het vak bijna tot kunst heeft verheven. Zijn vorm van hypothetico-deductief redeneren heeft geleid tot een zeer effectieve vorm van therapie. Het Maitland Manueel Therapie Concept streeft naar een heel specifiek denkproces  waarbij continue evaluatie een belangrijk onderdeel is van het onderzoek. Het is belangrijk om te weten wanneer, waarom, en hoe een techniek gebruikt moet worden om ingesleten patronen in een situatie te veranderen. Het doel van diagnostiek en behandeling door de Maitland therapeut is niet simpelweg het toepassen van technieken. Van de ‘Maitland’ geschoolde therapeut mag worden verwacht dat hij/zij de technieken kan aanpassen aan de unieke situatie van de patiënt.