Praktische Predictie

Lage rugklachten is al jaren één van de meest lastigste kwesties voor Fysiotherapeuten. Want, hoe kunnen we nu exact bepalen hoe een rug klacht zich zal ontwikkelen?

Voor een groot deel wordt dat nu bepaald door de expertise van onze therapeuten. Om hier meer grip op te krijgen is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gestart met een onderzoek om hier antwoord op te geven. En u hulp kunnen we hierbij goed gebruiken!

Wat houdt dat in?
Als u naar onze praktijk komt met lage rugklachten, verandert er niets ten opzichte van het verleden. U wordt op dezelfde manier geholpen als voorheen, en geheel in lijn met de situatie van uw rug. Daarbij wordt u gevraagd of u interesse heeft om aan dit onderzoek deel te nemen. Als u interesse heeft, wordt u aangemeld, en krijgt u van de onderzoekers op een aantal momenten een korte vragenlijst aangeboden over uw lage rug. Uw antwoorden hierop zijn van vitaal belang om te achterhalen wat voor de onderzoekers belangrijk is om rekening mee te houden.

Wilt u hier niet aan meedoen?
Geen enkel probleem. U krijgt uiteraard dezelfde zorg, dezelfde behandelingen, en dezelfde begeleiding.